Bemutatkozás

Tudomány TDK Bemutatkozás

Utolsó frissítés: 2022 február 03.

Intézetünk Tudományos Diákköre a tehetséges, kutatni vágyó hallgatók segítésére, támogatására, tudásvágyuk kielégítésének elősegítésére alakult.

Célul tűzte ki az Intézeti Tudományos Diákköri Tanács (ITDT), hogy megvalósítja

 •     a hallgatók kutatásainak támogatását,
 •     a szakmai segítségnyújtást,
 •     a speciális szakterületek bemutatását,
 •     a legújabb szakmai eredmények alapos megismertetését.
 •     az egyetemi hallgatók és a középfokú oktatási intézményekben tanuló, arra érdemes diákok számára biztosítja a kutatási eredményeik publikálását,
 •     a helyi és országos megmérettetést biztosítja a hasonló korosztályú fiatalok között,
 •     elősegíti a kutatói-oktatói élet megismerését a hallgatók számára,
 •     felkészíti a hallgatókat a további tudományos tevékenységre (Ph.D. képzés),
 •     elősegíti a középfokú oktatási intézményekben tanuló diákok számára a Tudományos Diákkörbe történő bekapcsolódás lehetőségét,
 •     szervezi, koordinálja a Tudományos Diákköri Konferenciákat.
   

Ezen célkitűzéseket a TDT a mindenkori rektori és intézeti vezetéssel, az intézet tanszékeivel együtt valósítja meg.

A TDT céljait az alábbi eszközök segítségével valósítja meg:

 •     folyamatosan a hallgatók felkészülését segítő rendezvényeket szervez,
 •     szorosan együttműködik a kari szakkollégiumokkal,
 •     lehetőségeihez mérten a kari könyvtárakat bővíti szakkönyvekkel,
 •     vendég előadásokat szervez a hallgatók érdeklődési körének megfelelően,
 •     szakmai tanulmányutakat szervez a hallgatók szakmai rálátásának elősegítésére, bővítésére,
 •     segíti a hallgatók téma és témavezető választását,
 •     minden segítséget megad a hallgatók részére, hogy önálló kutatási szándékukat megvalósíthassák.

 

A Vidékfejlesztési és Fenntartható Gazdaság Intézet Tudományos Diákkörének vezetője:
​​​​​​​Urbánné Malomsoki Mónika tanszéki munkatárs
​​​​​​​Urbanne.Malomsoki.Monika@uni-mate.hu