Vállalkozásfejlesztés

Oktatás Mester Vállalkozásfejlesztés

Utolsó frissítés: 2024 január 09.


A szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

 • végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MSc)
 • szakképzettség: okleveles közgazdász vállalkozásfejlesztés szakon;
 • a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Economist in Business Development.

Képzési idő: 4 félév

A képzés helyszíne:
Gyöngyös (Károly Róbert Campus)

Választható specializációk:
nincs

Választható munkarend:
Magyar nyelvű képzésben:

 • nappali
 • levelező (Levelező munkarendű képzésben a hallgatók tanóráira péntek délután és szombaton kerül sor.)

Angol nyelvű képzésben:

 • nappali

Választható finanszírozási forma:

 • magyar állami ösztöndíjas
 • önköltséges

Mit fogsz tanulni?
A képzés során többek között elsajátíthatod a vállalkozás közép- és hosszútávú jövőjének tervezésével, az azt meghatározó döntéseket befolyásoló tényezők elemzésével, illetve a döntések meghozatalával kapcsolatos ismereteket. Továbbá megismerheted, hogy hogyan elemezd az adott vállalkozás pénzügyi helyzetét, környezetét és annak trendjeit, miként gondolkodj a vállalkozásfejlesztésről, magáról az innovációról és az innováció vállalkozásokat érintő kérdéseiről, vezetőként üzleti szervezetedről, munkatársaidról a velük való együttműködésről.

Mindezt konkrétan a következő tantárgyak keretében érheted el:

 • Általános alapozó ismeretek: Vállalati stratégiák, Pénzügyi elemzés, Vállalkozás-innováció, Társadalmi és gazdasági előrejelzés, Vállalkozások költségvetési kapcsolatai, Alkalmazott kutatásmódszertan
 • Szakmai törzsanyag: Pályázat- és projektmenedzsment, Innováció-módszertan, Vállalatfinanszírozás és pénzügyi stratégiák, Vállalati döntéstámogató rendszerek, Vezetői üzleti kommunikáció, Vállalkozásfejlesztési politika, Vállalkozás és globalizáció, Regionalitás és versenyképesség, Szolgáltatásmarketing és Menedzsment
 • Differenciált szakmai ismeretek: Vezetői gazdaságtan, Vezetői számvitel, Üzleti tanácsadás, Termelés- és folyamatmenedzsment, Vezetői minőségmenedzsment, Vezetői kontrolling

Mit csinálhatsz ezzel a végzettséggel?
A képzést elvégezve vállalkozásfejlesztési szakemberként nemzetközi összehasonlításban is versenyképes, korszerű és magas színvonalú elsajátított elméleti és módszertani ismeretanyag birtokában képes leszel, elsősorban kis- és középvállalkozások vagy egyéb gazdálkodó szervezetek tevékenységének elemzésére és komplex fejlesztési feladatainak megoldására. A vállalkozásfejlesztési (innovációs) elméleti és módszertani üzleti ismeretek, a tudatosan fejlesztett vezetői készségek és képességek birtokában alkalmassá válsz kis- és középvállalkozások alapítására, működtetési kérdéseinek megoldására, működtetésük érdekében tanácsadásra, valamint a hazai és a nemzetközi gazdasági élet különböző területein közép- és felsővezetői feladatok ellátására is. Ennek megfelelően egyéni vállalkozóként, vállalkozás tulajdonosaként, ügyvezetőjeként, vállalkozásfejlesztési tanácsadóként, nagyvállalati középvezetőként stb. képzelheted el jövődet a képzettség birtokában.
A Vállalkozásfejlesztés mesterképzési szakon végzettek nemcsak alkalmazottként, hanem mint önálló vállalkozók is érvényesülhetnek életpályájuk során. A szakmai felkészültség a jövőben alapfeltétele lesz a vállalkozások stabilitásának, versenyképességének. Mindezeket a készségeket megszerezhetik a Vállalkozásfejlesztés képzésben résztvevők.  

Jellemző munkakörök:
A munkáltatók nagy igényt tartanak a gyakorlatias, innovatív és stratégiai szemléletű gondolkodásmóddal rendelkező szakemberekre.
A szakon végzett hallgatók a megszerzett tudásukkal versenyképesek lesznek:

 • kis- és középvállalatoknál,
 • nagyvállalatoknál,
 • nemzetközi szervezetekben, valamint
 • tanácsadó cégeknél egyaránt.

A megszerzett készségek és képességek birtokában alkalmasak a gazdasági élet számos területén:

 • a közép- és felsővezetői feladatok ellátására,
 • ezen tevékenységek hatékony támogatására, valamint
 • a saját vállalkozás létrehozását és sikeres működtetését is célul tűzheti ki.

A képzéssel kapcsolatos információkról, az érettségi vizsgatárgyakról, tanulmányi pontokról, intézményi pontokról, az oklevél alapján történő pontszámításról, a speciális feltételekről, valamint a beiratkozással és tanulmányok megkezdésével kapcsolatos információkról a 2024/25 tanév őszi kezdéséhez a MATE honlap MATE ECONOMY felületen olvashat!

Szakvezető: Dr. Tóth Eszter Ilona egyetemi docens, szakfelelős
E-mail: Toth.Eszter.Ilona@uni-mate.hu Telefon: +36-37/518-300 mellék: 271

A szakról további tájékoztatás kérhető:
3200 Gyöngyös, Mátrai út 36. E-mail: felveteli.gyongyos@uni-mate.hu