Kutatási területek, szolgáltatások

BPSZT Kutatási területek, szolgáltatások

Utolsó frissítés: 2022 február 03.

A Tanszék kutatási tevékenysége igen sokrétű. Jellemzően vállalatfinanszírozás, tőkeszerkezet vizsgálatok, vállalatértékelés, befektetések elemzése, adózási kérdések, az önkormányzatok gazdálkodása, valamint a lakossági megtakarítások hajlandóságának elemzése, számviteli rendszerek működtetésének gyakorlati lehetőségei és jogszabályi keretei, a számviteli rendszerek kialakításához kötődő vállalatirányítás által megfogalmazott információs igények teljesítése, gazdálkodásszervezési folyamatok és a pénzügyi controlling módszertan fejlesztési lehetőségei, valamint a vállalatértékelés módszertani eljárásainak és elemzése hasznosításának kutatása állnak a kutatásaink központjában, mindezeket elsősorban agrárágazat vállalkozásaira vonatkoztatva.


Kiemelt kutatási területeink jelenleg:

 • A bázeli bankszabályozási előírások hatása a hazai és az európai bankrendszerre.
 • A vállalkozásfinanszírozás elmélete és módszertana a hazai kis- és középvállalkozásoknál
 • A hazai agrárvállalkozások tőkehelyzetében és tőkeszerkezetében bekövetkezett változások tendenciáinak elemzése
 • Módszertani eljárások és elemzések hasznosításának kutatása a vállalatértékelésben
 • A befektetések módszertani sajátosságainak elemzése és az egyes területek kapcsolódási rendszerének feltárása
 • A pénzügyi és vezetői számvitel lehetőségei és korlátai
 • Nemzetközi számviteli rendszerek
 • Az államháztartás számvitele
 • A számvitelből nyerhető információ felhasználási területei
 • A számviteli rendszerek kialakításának és működtetésének tényezői
 • Gombatermesztő ágazatok versenyképességének vizsgálata

 

Jelenleg folyamatban lévő, illetve a közelmúltban lezárult jelentősebb kutatási projektek:

 • Termeljünk együtt a természettel – az agrárerdészet, mint új kitörési lehetőség – EFOP-3.6.2-16-2017-00018 Kedvezményezett neve: Soproni Egyetem (konzorciumvezető), Dunaújvárosi Egyetem, MATE Kaposvári Campus
 • A Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, valamint a horvát Križevci Mezőgazdasági Főiskola együttműködésével 2020 szeptemberében indult az EDUAGRI (Multilevel education system for agile agri-food chains – többszintű képzési rendszer az agilis élelmiszerláncokért) nemzetközi projekt.

 

Szolgáltatások, melyeket a tanszék biztosítani tud:

 • Pénzügyi, befektetési, adózási, számviteli és controlling szaktanácsadás mezőgazdasági vállalkozások és őstermelők részére is.
 • Pénzügyi kultúrával kapcsolatos edukáció.
 • Hazai költségvetési és Európai Uniós forrásokból származó támogatások pályázatának bírálata, nyomonkövetése, szakvéleményezése és felhasználásának ellenőrzése