Pénzügy

Oktatás Mester Pénzügy

Utolsó frissítés: 2024 január 09.​​​​​​​A szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:
- végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master; MSc)
- szakképzettség: okleveles közgazdász pénzügy szakon
- a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Economist in Finance

Képzési idő: 4 félév

A képzés helyszínei:
Gödöllő - Szent István Campus
​​​​​​​Budapest - Budai Campus
Kaposvár – Kaposvári Campus

Választható specializációk:
Vállalati pénzügy minden képzési helyen

Választható munkarend
nappali:
Gödöllő - Szent István Campus
Kaposvár – Kaposvári Campus

levelező (Levelező munkarendű képzésben a hallgatók tanóráira péntek délután és szombaton kerül sor.):
​​​​​​​Gödöllő - Szent István Campus
​​​​​​​
​​​​​​​Választható finanszírozási forma:
- magyar állami ösztöndíjas
- önköltséges


Mit fogsz tanulni?
A két éves Pénzügy Mesterképzési Szak képzés célja olyan pénzügyi gazdasági szakemberek képzése, akik nemzetközi összehasonlításban is versenyképes, korszerű és magas színvonalú elméleti, módszertani és gyakorlati ismeretanyag elsajátítása után képesek önálló, kreatív, közgazdász szemléletű gondolkodásra, a gazdaság pénzügyi folyamatainak irányítására és elemzésére makro- illetve mikro szinten.
A hallgatók emelt szintű üzleti és módszertani ismereteknek körében elsajátítják a gazdaságtudományi és társadalomtudományi ismeretek körén belül a kvantitatív döntési módszereket, matematikai-statisztikai elemzést, pénzügyi közgazdaságtant, pénzügyi jogot, és kutatási módszereket.
A szakmai képzés keretein belül a pénzügyi szakmai ismeretek között haladó vállalati pénzügyek, haladó pénzügytan, pénzügyi piacok elemzése, befektetések, kockázatok kezelése és mérése, adótan, pénzügyi kimutatások elemzése, pénzügyi elmélettörténet ismeretkörökre fókuszál az oktatás.
Így a tudatosan fejlesztett vezetői készségeknek és képességeknek birtokában a pénzügy mesterképzési szakon végzettek alkalmassá válnak a hazai és a nemzetközi gazdasági élet különböző területein, a magánszférában a pénzügyi feladatok ellátására,
 

Mit csinálhatsz ezzel a végzettséggel?
A képzés során „okleveles közgazdász pénzügy szakon” diplomát szerzett hallgatók végzettek elméleti és módszertani megalapozottságú gazdasági és üzleti ismeretekkel rendelkező szakemberek lesznek, és a modern piacgazdasági feltételek között működő gazdasági szervezetekben, mind vállalkozási, mind menedzsmenti funkciókat képesek lesznek ellátni. A végzettség megszerzését követő rövid időn belül önállóan képesek lesznek a különböző közgazdasági döntések előkészítésére és a döntésre, és valamennyi menedzseri funkció betöltésére: a vállalatok elemző, döntés-előkészítő, és döntéshozatali tevékenységének magas színvonalú ellátására, a pénz és tőkepiaci instrumentumok árazására, a tőkepiaci tranzakciók kezelésére és irányítására, a beruházások és egyéb befektetések elemzésére, a származtatott ügyletek pénzügyi kockázatkezelésére.
 

Jellemző munkakörök:
•    Gazdasági, költségvetési szervezetek vezetői
•    Szolgáltatást nyújtó egységek vezetői
•    Számviteli és pénzügyi tevékenységet folytató egység vezetője
•    Egyéb gazdasági tevékenységet segítő egység vezetője
•    Pénzügyi elemző és befektetési tanácsadó
•    Kontroller
•    Szervezetirányítási elemző, szervező
•    Üzletpolitikai elemző, szervező

A képzéssel kapcsolatos információkról, az érettségi vizsgatárgyakról, tanulmányi pontokról, intézményi pontokról, az oklevél alapján történő pontszámításról, a speciális feltételekről, valamint a beiratkozással és tanulmányok megkezdésével kapcsolatos információkról a 2024/25 tanév őszi kezdéséhez a MATE honlap MATE ECONOMY felületen olvashat!

Szakvezető: Prof. Dr. Varga József egyetemi tanár
e-mail: Varga.Jozsef@uni-mate.hu
telefon: 06/82 505-800/3405 mellék


A szakról további tájékoztatás kérhető:

Szent István Campus-Gödöllő és Budai Campus- Budapest:
Dr. Bringye Bernadett egyetemi docens
e-mail: Bringye.Bernadett@uni-mate.hu
telefon: : 06/28 522-000/1835 mellék

​​​​Kaposvár – Kaposvári Campus:
Prof. Dr. Varga József egyetemi tanár
e-mail: Varga.Jozsef@uni-mate.hu
telefon: 06/82 505-800/3405 mellék

​​​​​​​Dr. Wickert Irén egyetemi docens
e-mail: Wickert.Iren@uni-mate.hu
telefon: 06/82 505-800/3402 mellék